Thực đơn

0904792920
5PM - 10:00PM, Tue to Sun
SALADS & ROLLS
SALADS & ROLLS
GRILLED FISH SALAD
125.000
VND
GRILLED FISH SALAD
Cobia fish, Dalat lettuce, tomato, shallots
1
số lượng tối đa là 99
CHICKEN SALAD
125.000
VND
CHICKEN SALAD
Chicken, Banana Blossom,Cabbage, jelly fish, peanuts
1
số lượng tối đa là 99
WAGYU PAPAYA SALAD
155.000
VND
WAGYU PAPAYA SALAD
Wagyu, dried beef, papaya, peanuts
1
số lượng tối đa là 99
CHA GIO CHAY
125.000
VND
CHA GIO CHAY
Vegetarian crispy spring roll, mushroom, herbs
1
số lượng tối đa là 99
DUCK ROLL
155.000
VND
DUCK ROLL
Duck cha gio, cucumber, spring onion, coriander, tamarind hoisin sauce.
1
số lượng tối đa là 99
IMPERIAL ROLL
175.000
VND
IMPERIAL ROLL
Pork, black truffle, herbs
1
số lượng tối đa là 99
SMALL PLATES
SMALL PLATES
SHRIMP & PORK BX TACOS
125.000
VND
SHRIMP & PORK BX TACOS
Shrimps, pork, vermicelli, herbs, peanut sauce
1
số lượng tối đa là 99
BÒ KHO BEEF BX TACOS
125.000
VND
BÒ KHO BEEF BX TACOS
Beef brisket, vermicelli, herbs, peanut sauce
1
số lượng tối đa là 99
CHICKEN NUGGETS
95.000
VND
CHICKEN NUGGETS
Crispy chicken thigh, lime caramel sauce
1
số lượng tối đa là 99
CRISPY SILKEN TOFU
95.000
VND
CRISPY SILKEN TOFU
Tofu, togarashi chili, lemongrass, sesame soy
1
số lượng tối đa là 99
NEM NUONG
125.000
VND
NEM NUONG
Grilled pork sausage, vermicelli, peanut
1
số lượng tối đa là 99
HN FISH NOODLES
125.000
VND
HN FISH NOODLES
White fish, turmeric, dill, peanuts, vermicelli.
1
số lượng tối đa là 99
WAGYU BUN BO
155.000
VND
WAGYU BUN BO
Lemongrass beef, wagyu, lettuce, carrot, peanuts.
1
số lượng tối đa là 99
BEEF FRIED RICE
175.000
VND
BEEF FRIED RICE
Wagyu beef, ginger, garlic, egg.
1
số lượng tối đa là 99
CRAB FRIED RICE
175.000
VND
CRAB FRIED RICE
Crab, ginger, garlic, egg, rice.
1
số lượng tối đa là 99
PHỞ
PHỞ
CHICKEN PHO
155.000
VND
CHICKEN PHO
Slow cooked chicken thigh, hand shredded chicken breast, kaffir lime leaf, rice noodles, herbs
1
số lượng tối đa là 99
SPICY PHO
175.000
VND
SPICY PHO
Wagyu rare beef, 24 hour beef rib, pork belly, lemongrass chili oil, pho noodle
1
số lượng tối đa là 99
TRUFFLE PHO
195.000
VND
TRUFFLE PHO
Wagyu rare beef, 24 hour beef rib, black truffle, rice noodles, herbs.
1
số lượng tối đa là 99
BÁNH MÌ
BÁNH MÌ
BBQ PORK BANH MI
125.000
VND
BBQ PORK BANH MI
Pork belly, pork sausage, pâté, tomato, cucumber.
1
số lượng tối đa là 99
GRILLED CHICKEN BANH MI
125.000
VND
GRILLED CHICKEN BANH MI
Chicken thigh, lettuce, tomato, cabbage, rau ram.
1
số lượng tối đa là 99
WAGYU BEEF BANH MI
155.000
VND
WAGYU BEEF BANH MI
Wagyu bavette, brisket, pâté, tomato, cucumber.
1
số lượng tối đa là 99
FOIE GRAS BANH MI
175.000
VND
FOIE GRAS BANH MI
Foie gras, duck breast, confit duck leg, pâté.
1
số lượng tối đa là 99
LARGE PLATES
LARGE PLATES
CHA CA HANOI
325.000
VND
CHA CA HANOI
Grilled whole basa white fish fillet with bun noodle salad, turmeric and dill sauce.
1
số lượng tối đa là 99
SEAFOOD NOODLE
325.000
VND
SEAFOOD NOODLE
Wok-fried butter garlic noodle with prawns, squid, mussels, onion, herbs
1
số lượng tối đa là 99
LEMONGRASS PORK CHOP
325.000
VND
LEMONGRASS PORK CHOP
Grilled tomahawk pork chop, cucumber herb salad, lemongrass, Jasmine rice.
1
số lượng tối đa là 99
ANGUS SHAKING BEEF
325.000
VND
ANGUS SHAKING BEEF
Australian Angus beef tenderloin, watercress, bell pepper, shallots, Jasmine rice.
1
số lượng tối đa là 99
GRILLED PRIME RIB STEAK
455.000
VND
GRILLED PRIME RIB STEAK
600g premium Australian bone-in prime rib steak, pho herb pesto, green salad and baguette
1
số lượng tối đa là 99
DESSERTS
DESSERTS
CREME BRULEE
125.000
VND
CREME BRULEE
Caramel custard, Đà Lạt strawberries, passion fruit, mint.
1
số lượng tối đa là 99
BANANA SPRING ROLL
125.000
VND
BANANA SPRING ROLL
Banana, nutella, Đà Lạt strawberries, mint, rum caramel sauce.
1
số lượng tối đa là 99
BROKEN LIME
155.000
VND
BROKEN LIME
Lime vanilla mousse, lime curd, gingersnap, kaffir lime leaves
1
số lượng tối đa là 99
DRINKS
DRINKS
PELLEGRINO
50.000
VND
PELLEGRINO
250 ml ( Sparkling)
1
số lượng tối đa là 99
ACQUA PANNA
50.000
VND
ACQUA PANNA
250 ml (Still).
1
số lượng tối đa là 99
YOUNG COCONUT
50.000
VND
YOUNG COCONUT
Ben Tre Province.
1
số lượng tối đa là 99
FAR EAST IPA
95.000
VND
FAR EAST IPA
(Bottle)
1
số lượng tối đa là 99
BIA 333
30.000
VND
BIA 333
Saigon 330 ml (Can)
1
số lượng tối đa là 99
CHAPOUTIER MARIUS - RED WINE
480.000
VND
CHAPOUTIER MARIUS - RED WINE
Grenache–Syrah, France (Bottle)
1
số lượng tối đa là 99
CHAPOUTIER MARIUS - WHITE WINE
480.000
VND
CHAPOUTIER MARIUS - WHITE WINE
Terret-Vermentino, France (Bottle)
1
số lượng tối đa là 99
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...